Populárne Otázky

Čo to znamená, že v posledných dňoch budú posmievači?

Čo to znamená, že v posledných dňoch budú posmievači? Knihy Biblie

Čo to znamená, že v posledných dňoch budú posmievači? Čo znamenajú 2. Petra 3:3 a Júda 1:18, keď hovoria o posmievačoch v posledných dňoch?

Čítajte Viac
Čo je autoteizmus?

Čo je autoteizmus? Falošné Presvedčenia

Čo je autoteizmus? Čo je to autoteista? Veria autoteisti, že sú Bohom?

Čítajte Viac
Čo znamená podobenstvo o rozsievačovi?

Čo znamená podobenstvo o rozsievačovi? Ježiš Kristus

Čo znamená podobenstvo o rozsievačovi? Prečo Ježiš často hovoril pomocou podobenstiev namiesto toho, aby jasnejšie učil?

Čítajte Viac
Čo to znamená, že cirkev je stĺpom a základom pravdy?

Čo to znamená, že cirkev je stĺpom a základom pravdy? Knihy Biblie

Čo znamená 1. Timoteovi 3:15, keď hovorí, že cirkev je stĺpom a základom pravdy? Je autoritou Biblia alebo autoritou cirkev?

Čítajte Viac
Bola Junia/Junias ženským apoštolom?

Bola Junia/Junias ženským apoštolom? Knihy Biblie

Bola Junia/Junias ženským apoštolom? Je to meno v Rimanom 16:7 Junia alebo Junias a je to muž alebo žena?

Čítajte Viac
Čo hovorí Biblia o stereotypoch?

Čo hovorí Biblia o stereotypoch? Svetový Pohľad

Čo hovorí Biblia o stereotypoch? Mali by kresťania zaviesť stereotyp? Je stereotyp vždy nesprávny?

Čítajte Viac
Aký význam má jednota kresťanov?

Aký význam má jednota kresťanov? Cirkvi

Aký význam má jednota kresťanov? Do akej miery by sa mali kresťania snažiť o zjednotenie?

Čítajte Viac
Čo to znamená, že je len jeden krst (Efezanom 4:5)?

Čo to znamená, že je len jeden krst (Efezanom 4:5)? Cirkvi

Čo to znamená, že je len jeden krst (Efezanom 4:5)? Ako môže byť len jeden krst, ak existuje krst vodou a krst Duchom?

Čítajte Viac
Ak je Ježiš Boh, prečo nevedel, kedy sa vráti?

Ak je Ježiš Boh, prečo nevedel, kedy sa vráti? Knihy Biblie

Ak je Ježiš Boh, prečo nevedel, kedy sa vráti? Nebol Ježiš vševediaci, keď bol na zemi?

Čítajte Viac
Čo je avatar v hinduizme?

Čo je avatar v hinduizme? Kulty A Náboženstvá

Čo je avatar v hinduizme? Bol Ježiš avatar? Je koncept avatara zlučiteľný s kresťanskou vierou?

Čítajte Viac
Je zlé chcieť zomrieť?

Je zlé chcieť zomrieť? Zdravie

Je zlé chcieť zomrieť? Môžeme požiadať Boha, aby nám vzal život, aby sme mohli ísť do neba?

Čítajte Viac
Je nesprávne cítiť sklamanie z Boha?

Je nesprávne cítiť sklamanie z Boha? Bože

Je nesprávne cítiť sklamanie z Boha? Chápe Boh, ak ste z neho sklamaní? Je sklamanie voči Bohu hriech?

Čítajte Viac
Aká je časová os časov ukončenia?

Aká je časová os časov ukončenia? Časy Ukončenia

Aká je časová os časov ukončenia? Aké je poradie udalostí v posledných časoch podľa doslovného výkladu biblických proroctiev pred kmeňom?

Čítajte Viac
Prečo Boh nedovolil Dávidovi postaviť chrám?

Prečo Boh nedovolil Dávidovi postaviť chrám? Knihy Biblie

Prečo Boh nedovolil Dávidovi postaviť chrám? Prečo Boh dovolil Šalamúnovi postaviť chrám namiesto Dávida?

Čítajte Viac
Aké sú niektoré biblické verše o desiatkoch?

Aké sú niektoré biblické verše o desiatkoch? Biblické Verše O...

Aké sú niektoré biblické verše o desiatkoch? Aké sú niektoré z najznámejších biblických veršov o desiatkoch?

Čítajte Viac
Kto boli Efraťania?

Kto boli Efraťania? Ľudia V Biblii

Kto boli Efraťania? Aký bol pôvod Efraťanov? Kde žili Efraťania v Izraeli?

Čítajte Viac
Kto bol Peter Lombard?

Kto bol Peter Lombard? Kresťanské Dejiny

Kto bol Peter Lombard? Dá sa dôverovať učeniu Petra Lombarda? Čím bol Peter Lombard najznámejší v histórii cirkvi?

Čítajte Viac
Kto boli Dávidovi mocní muži?

Kto boli Dávidovi mocní muži? Knihy Biblie

Kto boli Dávidovi mocní muži? Aké úspechy dosiahli Dávidovi mocní muži?

Čítajte Viac


Odporúčaná

Top