Čo by sme sa mali naučiť zo symboliky hrnčiara a hliny v Biblii?

Čo by sme sa mali naučiť zo symboliky hrnčiara a hliny v Biblii? OdpoveďBiblia používa symboliku na prehĺbenie posolstva, ktoré má Boh pre svoj ľud. Jedným z takýchto symbolov je hrnčiar a hlina. Najpodrobnejší príklad sa nachádza v Jeremiášovi 18. Boh nariadil prorokovi Jeremiášovi, aby išiel do hrnčiarskeho domu, kde Boh znázorní svoj vzťah s Izraelom. Verše 2–6 hovoria: Išiel som teda dolu do hrnčiarovho domu a videl som ho pracovať na kruhu. Ale hrniec, ktorý tvaroval z hliny, bol v jeho rukách znehodnotený; tak ho hrnčiar sformoval do iného hrnca a vytvaroval ho tak, ako sa mu zdalo najlepšie. Potom ku mne prišlo slovo Pánovo. Povedal: ‚Nemôžem s tebou, Izrael, urobiť to, čo robí tento hrnčiar?‘ hovorí Pán. ‚Ako hlina v ruke hrnčiara, tak si aj ty v mojej ruke, Izrael.‘Hoci Boh dáva ľudským bytostiam slobodu robiť morálne rozhodnutia, často ukazuje, že je stále suverénny a má kontrolu nad svojím vesmírom. So svojím stvorením robí, čo chce (Žalm 135:6; 115:3; Daniel 4:35; Izaiáš 46:9–11). Potrebujeme často pripomínať, že Boh je nad všetkým a môže robiť, čo chce, či už rozumieme Jeho činom alebo nie (Rimanom 9:20–21). Nie je nám nič dlžný a rozhodol sa poskytnúť nám maximálnu trpezlivosť, láskavosť a súcit (Jeremiáš 9:24; Žalm 36:10; 103:4, 17). Hrnčiar pracujúci s hlinou nám pripomína, že Boh v nás pôsobí pre svoje potešenie (Filipanom 2:13). Izaiáš 45:9 hovorí: Beda tým, ktorí sa hádajú so svojím Tvorcom, tým, ktorí nie sú ničím iným ako črepinami medzi črepinami na zemi. Hovorí hlina hrnčiarovi: ‚Čo to robíš?‘ Hovorí vaša práca: ‚Hrnčiar nemá ruky‘?

Boh stvoril každého z nás tak, ako nás chce (Žalm 139:13–16; Exodus 4:11). Je našou zodpovednosťou vziať to, čo nám dal, a použiť to na Jeho slávu a potešenie. Pri tom nachádzame svoje konečné naplnenie. Namiesto toho, aby sme žili so sklamaním a nespokojnosťou s tým, čo nám Boh dal alebo nedal, sa môžeme rozhodnúť ďakovať Mu vo všetkom (Efezanom 5:20; Kolosanom 3:15). Tak ako hlina nájde svoj najvyšší účel, keď zostane poddajná v rukách hrnčiara, tak aj naše životy naplnia svoj najvyšší účel, keď necháme nášho Hrnčiara, aby sa s nami pohol.

Top