Aká je história ukrižovania?

Aká je história ukrižovania? Aké bolo ukrižovanie? OdpoveďUkrižovanie bolo vynájdené a používané inými skupinami ľudí, ale Rimania ho zdokonalili ako konečnú popravu mučením. Najstarší historický záznam o ukrižovaní pochádza z r. 519 pred Kristom, keď perzský kráľ Dareios I. ukrižoval v Babylone 3000 svojich politických nepriateľov. Pred Peržanmi boli Asýrčania známi tým, že ľudí pribíjali na kôl. Gréci a Kartáginci neskôr používali aj ukrižovanie. Po rozpade impéria Alexandra Veľkého ukrižoval Seleucid Antiochus IV Epiphanes Židov, ktorí odmietli prijať helenizáciu.Ukrižovanie malo obeti spôsobiť maximálne množstvo hanby a mučenia. Rímske ukrižovania boli vykonávané na verejnosti, aby všetci, ktorí videli tú hrôzu, boli odradení od prechodu cez rímsku vládu. Ukrižovanie bolo také hrozné, že bolo vyhradené len tým najhorším páchateľom.

Obeť ukrižovania bola najprv vážne zbičovaná alebo bitá, čo bola skúška, ktorá bola sama o sebe život ohrozujúca. Potom bol nútený preniesť veľké drevené brvno na miesto ukrižovania. Znášať toto bremeno bolo po bití nielen extrémne bolestivé, ale pridalo aj istú mieru hanby, pretože obeť mala pri sebe nástroj vlastného mučenia a smrti. Bolo to ako kopať si vlastný hrob.Keď obeť dorazila na miesto ukrižovania, vyzliekli ju donaha, aby ju ešte viac zahanbili. Potom bol nútený natiahnuť ruky na brvno, kde boli pribité. Klince sa zatĺkali cez zápästia, nie cez dlane, čo bránilo ťahaniu klincov cez ruku. (V staroveku bolo zápästie považované za súčasť ruky.) Umiestňovanie nechtov v zápästiach tiež spôsobovalo neznesiteľnú bolesť, keď nechty tlačili na veľké nervy smerujúce do rúk. Priečny nosník by sa potom zdvihol a pripevnil k vzpriamenej časti, ktorá by normálne zostala stáť medzi ukrižovaniami.Po pripevnení priečneho trámu kati pribili aj nohy obete na kríž – zvyčajne jednu nohu na druhú, pribitú cez stred a klenbu každej nohy, s mierne pokrčenými kolenami. Primárnym účelom nechtov bolo spôsobovať bolesť.Keď obeť pripevnili ku krížu, celú jeho váhu podopierali tri klince, ktoré spôsobovali bolesť vystreľujúcu do celého tela. Ruky obete boli natiahnuté takým spôsobom, že spôsobili kŕče a ochrnutie hrudných svalov, čo znemožňovalo dýchanie, pokiaľ časť hmotnosti neniesli nohy. Aby sa obeť nadýchla, musela sa zdvihnúť nohami. Okrem toho, že znášal neznesiteľnú bolesť spôsobenú klincom v nohách, surový chrbát obete sa obtieral o hrubý vzpriamený trám kríža.

Keď sa obeť nadýchla a aby si uľavila od bolesti nôh, začala opäť klesať. Táto akcia zaťažila jeho zápästia a opäť sa otrela jeho surovým chrbtom o kríž. Obeť však v tejto zníženej polohe nemohla dýchať, takže onedlho by sa mučiaci proces začal znova. Aby sa obeť nadýchla a uľavila si od bolesti spôsobenej nechtami na zápästí, musela by viac zaťažiť klinec na nohách a zatlačiť. Potom, aby si uľavil od bolesti spôsobenej nechtom na nohe, musel by viac zaťažiť nechty v zápästí a klesnúť. V oboch polohách bolo mučenie intenzívne.

Ukrižovanie zvyčajne viedlo k pomalej, kľukatej smrti. Niektoré obete vydržali na kríži aj štyri dni. Smrť bola nakoniec zadusením, pretože obeť stratila silu pokračovať v tlačení na nohy, aby sa nadýchla. Aby sa urýchlila smrť, mohli by sa obeti zlomiť nohy, čo by mu zabránilo tlačiť sa, aby sa nadýchol; tak by krátko potom nasledovalo zadusenie (pozri Ján 19:32).

Ukrižovanie bolo nakoniec zakázané rímskym cisárom Konštantínom vo štvrtom storočí.Top