Aký je kresťanský pohľad na Tai Chi (TaiChi)?

Aký je kresťanský pohľad na Tai Chi (TaiChi)? OdpoveďTai Chi sa presnejšie nazýva Tai Chi Chuan, čo možno preložiť ako najvyššia konečná päsť. Tai Chi je bojové umenie, aj keď sa často nazýva meditácia v pohybe, pretože pohyby sa vykonávajú pomaly a premyslene a vyučuje sa skôr ako meditačná a zdraviu prospešná prax než ako bojové umenie. Hoci jeho pôvod je nejasný, základom Tai Chi je taoistická viera v univerzálnu energiu nazývanú chi (tiež písané qi alebo ki v závislosti od jazyka pôvodu). Verí sa, že čchi je väzbovou životnou silou vo vesmíre, ktorá existuje zvonka aj zvnútra a pohybuje sa cez neviditeľné kanály v tele nazývané meridiány.Taoizmus učí, že posilňovanie a posilňovanie vnútorného chi človeka prinesie dobré zdravie a dlhý život, ako aj duchovné výhody. Určité dýchacie techniky, meditácie a telesné pohyby sa učia na kultiváciu a posilnenie chi. Táto viera je základom Tai Chi. V taoizme neexistuje najvyšší Boh ani Stvoriteľ; všetko vzniklo z Tao, ktoré je neosobným princípom alebo zdrojom stvorenia.

Z Tao prišli jin a jang, dve sily, ktoré sa prejavili vo stvorení. Tieto sily sa javia ako opačné, ale v skutočnosti sú v stave neustáleho toku, pričom sa navzájom spájajú. Čchi prúdi harmonickejšie, keď sú jin a jang vyvážené; táto rovnováha sa dosahuje pomocou špeciálnych diét, bylín, cvičení, dýchacích techník a telesných pohybov. Tai Chi má teda svetonázor v rozpore s kresťanským svetonázorom. Tai Chi je založené na taoistickom duchovnom pohľade na telo a čchi a na tom, ako zvýšiť čchi, čo je pohľad nezlučiteľný s tým, ako nám Biblia hovorí, že sme boli stvorení – na Boží obraz (Genesis 1:27).Ježiš Kristus stvoril a drží svet pohromade, nie Tao alebo neviditeľná sila zvaná chi: Lebo Ním boli stvorené všetky veci na nebesiach aj na zemi, viditeľné i neviditeľné, či už tróny alebo panstvá, vládcovia alebo vrchnosti – všetky veci. boli stvorené skrze Neho a pre Neho. On je pred všetkým a v Ňom všetko drží pohromade (Kolosanom 1:16-17). Cvičenie Tai Chi, dokonca aj na fyzické účely, je vzdávanie pocty systému duchovnej viery, ktorý je v rozpore s Božím Slovom.

Top