Kategórie: Ľudia V Biblii

Kto bol Ábel v Biblii?

Kto bol Ábel v Biblii? Čo sa môžeme naučiť z toho, čo Biblia hovorí o Ábelovi?

Čítajte Viac

Kto bola Abigail v Biblii?

Kto bola Abigail v Biblii? Prečo bola Abigail vydatá za Nábala? Prečo Abigail súhlasila, že sa stane Dávidovou manželkou?

Čítajte Viac

Kto bol Abner v Biblii?

Kto bol Abner v Biblii? Čo sa môžeme naučiť z toho, čo Biblia hovorí o Abnerovi?

Čítajte Viac

Bol Abrahám Žid alebo pohan?

Bol Abrahám Žid alebo pohan? Bol Abrahám Žid alebo pohan, ktorý sa stal otcom Židov?

Čítajte Viac

Kto bol Achan v Biblii?

Kto bol Achan v Biblii? Prečo Boh potrestal všetkých Izraelitov za činy jedného muža, Achana?

Čítajte Viac

Kto bola Adah v Biblii?

Kto bola Adah v Biblii? Čo sa môžeme naučiť z toho, čo Biblia hovorí o Adah?

Čítajte Viac

Kto bol Adam v Biblii?

Kto bol Adam v Biblii? Čo sa môžeme naučiť z toho, čo Biblia hovorí o Adamovi?

Čítajte Viac

Kto bol Adoniáš v Biblii?

Kto bol Adoniáš v Biblii? Čo bolo príčinou konfliktu medzi Adonijahom a Šalamúnom?

Čítajte Viac

Kto bol Agag v Biblii?

Kto bol Agag v Biblii? Koľko mužov menom Agag je v Biblii?

Čítajte Viac

Kto bol Achitofel v Biblii?

Kto bol Achitofel v Biblii? Prečo Achitofel zradil Dávida a pridal sa k Absalomovmu povstaniu?

Čítajte Viac

Kto bol v Biblii kováč Alexander?

Kto bol v Biblii kováč Alexander? Kde je v Biblii spomenutý kováč Alexander?

Čítajte Viac

Kto boli Amalekiti?

Kto boli Amalekiti? Aký bol pôvod Amalekitov? Kde žili Amalekiti vo vzťahu k Izraelu?

Čítajte Viac

Kto bol Amminadab v Biblii?

Kto bol Amminadab / Aminadab v Biblii? Čo sa môžeme naučiť z toho, čo Biblia hovorí o troch rôznych mužoch menom Amminadab?

Čítajte Viac

Kto boli Ammoniti?

Kto boli Ammoniti? Aký bol pôvod Ammóncov? Prečo boli Ammónci tak často vo vojne s Izraelitmi?

Čítajte Viac

Kto bol Amnon v Biblii?

Kto bol Amnon v Biblii? Čo sa môžeme naučiť z toho, čo Biblia hovorí o Amnónovi?

Čítajte Viac

Kto boli Amorejci?

Kto boli Amorejci? Aký bol pôvod Amorejcov? Kde žili Amorejci vo vzťahu k Izraelu?

Čítajte Viac

Kto je Amos v Biblii?

Kto je Amos v Biblii? Čo sa môžeme naučiť z toho, čo Biblia hovorí o prorokovi Ámosovi?

Čítajte Viac

Kto bol Ananiáš v Biblii?

Kto bol Ananiáš v Biblii? Kto sú traja rôzni muži menom Ananiáš v Knihe Skutkov?

Čítajte Viac

Kto bol Ondrej v Biblii?

Kto bol Ondrej v Biblii? Čo hovorí Biblia o apoštolovi Ondrejovi? Bol apoštol Andrej Petrovým bratom?

Čítajte Viac

Aký je príbeh Annáša a Kaifáša?

Aký je príbeh Annáša a Kaifáša? Kto bol veľkňazom v čase Ježišovho ukrižovania, Kaifáš alebo Annáš?

Čítajte Viac
Top