Kategórie: Ježiš Kristus

Dali Rimania Ježišovi 39 rán bičom?

Dali Rimania Ježišovi 39 rán bičom? Je presné, že Ježiš bol zbičovaný/zbičovaný tridsaťdeväťkrát?

Čítajte Viac

Čo znamená Agnus Dei?

Čo znamená Agnus Dei? Aké rôzne významy má Agnus Dei vo vzťahu k tomu, že Ježiš je Baránok Boží?

Čítajte Viac

Čo to znamená, že Ježiš je Alfa a Omega?

Čo to znamená, že Ježiš je Alfa a Omega? Čo to znamená, že Ježiš je začiatok a koniec?

Čítajte Viac

Aký je význam Kristovej krvi?

Aký je význam Kristovej krvi? Prečo je v Novom zákone tak zdôrazňovaná Ježišova krv?

Čítajte Viac

Prečo z Ježišovho boku vyšla krv a voda, keď bol prebodnutý?

Prečo z Ježišovho boku vyšla krv a voda, keď bol prebodnutý? Aké boli symboly krvi a vody?

Čítajte Viac

Prečo je pravda o telesnom vzkriesení Ježiša Krista taká dôležitá?

Prečo je pravda o telesnom vzkriesení Ježiša Krista taká dôležitá? Je dôležité, že Ježiš bol vzkriesený vo fyzickom tele?

Čítajte Viac

Čo je kristológia?

Čo je kristológia? Aká je osoba a dielo Ježiša Krista? Čo nás učí Biblia o teológii Ježiša Krista?

Čítajte Viac

Má Kristus dve prirodzenosti?

Má Kristus dve prirodzenosti? Má Kristus jednu alebo dve prirodzenosti? Prečo je dôležité pochopiť, že Kristus má dve prirodzenosti?

Čítajte Viac

Aký význam má Ježiš utíšiť búrku?

Aký význam má Ježiš utíšiť búrku? Prečo Ježiš utíšil búrku? Prečo Ježiš vôbec dopustil búrku?

Čítajte Viac

Mohol Ježiš zhrešiť?

Mohol Ježiš zhrešiť (bezúhonnosť alebo bezúhonnosť)? Ak Ježiš nemohol zhrešiť, aký zmysel malo toto pokušenie?

Čítajte Viac

Bol Ježiš ukrižovaný na kríži, tyči alebo kôli?

Bol Ježiš ukrižovaný na kríži, tyči alebo kôli? Záleží vôbec na tom, na čom bol Ježiš ukrižovaný?

Čítajte Viac

Aká je história ukrižovania?

Aká je história ukrižovania? Aké bolo ukrižovanie? Aké to bolo byť ukrižovaný?

Čítajte Viac

Prečo Ježiš preklial figovník?

Prečo Ježiš preklial figovník? Ak nebolo obdobie fíg, prečo Ježiš preklial strom?

Čítajte Viac

Ak bol Ježiš ukrižovaný v Deň prípravy, prečo už jedol veľkonočné jedlo?

Ak bol Ježiš ukrižovaný v Deň prípravy, prečo už jedol veľkonočné jedlo? Bol Ježiš ukrižovaný v deň, keď bol zabitý veľkonočný baránok?

Čítajte Viac

Kde Hebrejské Písma prorokujú smrť a vzkriesenie Mesiáša?

Kde Hebrejské Písma prorokujú smrť a vzkriesenie Mesiáša? Aké sú niektoré mesiášske proroctvá v Starom zákone?

Čítajte Viac

Aký význam má v Biblii vrchný kameň?

Aký význam má v Biblii vrchný kameň? Čo je to vrchný kameň? Ako je Ježiš naším základným aj uholným kameňom?

Čítajte Viac

Je Kristovo božstvo biblické?

Je Kristovo božstvo biblické? Učí Biblia, že Ježiš Kristus je inkarnovaný Boh?

Čítajte Viac

Stvoril Boh Ježiša?

Stvoril Boh Ježiša? Prečo je dôležité pochopiť, že Ježiša nestvoril Boh?

Čítajte Viac

Krstil Ježiš?

Krstil Ježiš niekoho? Zaznamenáva Biblia niekoho, kto bol pokrstený Ježišom? Prečo Ježiš nekrstil ľudí?

Čítajte Viac

Porušil Ježiš zákon o sabate?

Porušil Ježiš zákon o sabate? Bolo Ježiš uzdravenie v sobotu porušením mojžišovského zákona?

Čítajte Viac
Top