Kategórie: Rodina

Ako by sa mal kresťan pozerať na ADD a ADHD?

Ako by sa mal kresťan pozerať na ADD a ADHD? Sú ADD a ADHD skutočné psychologické poruchy alebo jednoducho nedostatok poslušnosti?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o adopcii?

Čo hovorí Biblia o adopcii? Teší sa Bohu, keď si kresťanské páry adoptujú deti?

Čítajte Viac

Aký je biblický postoj k umelému oplodneniu?

Aký je biblický postoj k umelému oplodneniu? Je umelé oplodnenie niečo, čo môže neplodný kresťanský manželský pár zvážiť?

Čítajte Viac

Čo mal Boh na mysli, keď povedal Adamovi a Eve, aby boli plodní a množili sa?

Čo mal Boh na mysli, keď povedal Adamovi a Eve, aby boli plodní a množili sa? Je Božou túžbou, aby sa každá ľudská bytosť rozmnožovala?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o dcérach?

Čo hovorí Biblia o dcérach? Aké ponaučenie možno získať zo štúdia dcér, o ktorých sa hovorí v Biblii?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o rodine?

Čo hovorí Biblia o rodine? Čo je také dôležité na silnej a zbožnej rodine?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o plodnosti?

Čo hovorí Biblia o plodnosti? Čo hovorí Biblia o plodnosti?

Čítajte Viac

Hovorí Biblia niečo o starých rodičoch?

Hovorí Biblia niečo o starých rodičoch? Hovorí Biblia niečo o starom rodičovstve? Čo hovorí Biblia o tom, že ste starým otcom/babičkou?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o dedičstve?

Čo hovorí Biblia o dedičstve? Aký druh dedičstva a/alebo odkazu by sa kresťania mali snažiť zanechať?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o tom, že rodičia zanechajú dedičstvo pre svoje deti?

Čo hovorí Biblia o tom, že rodičia zanechajú dedičstvo pre svoje deti? Sú rodičia povinní zanechať dedičstvo svojim deťom?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o nepotizme?

Čo hovorí Biblia o nepotizme? Je hriech povýšiť/najať niekoho len preto, že je členom vašej rodiny?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o poslušnosti rodičov?

Čo hovorí Biblia o poslušnosti rodičov? Majú deti vždy poslúchať svojich rodičov? Existuje niekedy výnimka?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o tehotenstve?

Čo hovorí Biblia o tehotenstve? Čo hovorí Biblia o tehotenstve?

Čítajte Viac

Aký význam má podľa Biblie plodenie?

Aký význam má podľa Biblie plodenie? Hovorí Biblia, že každý má plodiť?

Čítajte Viac

Hovorí Biblia niečo o tom, ako sa vysporiadať s pubertou?

Hovorí Biblia niečo o tom, ako sa vysporiadať s pubertou? Ako môžu kresťanskí rodičia pomôcť dieťaťu, ktoré prechádza pubertou?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o bratoch a sestrách/súrodencoch?

Čo hovorí Biblia o bratoch a sestrách/súrodencoch? Aké ponaučenie možno získať zo štúdia súrodencov, o ktorých sa hovorí v Biblii?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o synoch?

Čo hovorí Biblia o synoch? Aké ponaučenie možno získať zo štúdia synov, o ktorých sa hovorí v Biblii?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o nevlastnom rodičovstve?

Čo hovorí Biblia o nevlastnom rodičovstve/nevlastnom rodičovstve? Ako môže byť kresťanský muž alebo žena zbožným nevlastným rodičom?

Čítajte Viac

Čo je to biblická domáca príprava?

Čo je to biblická domáca príprava? Čo je to biblický domáci majster? Sú podľa Biblie všetky ženy povolané byť v domácnosti?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o antikoncepcii? Mali by kresťania používať antikoncepciu?

Čo hovorí Biblia o plánovaní rodičovstva? Mali by kresťania používať antikoncepciu (antikoncepciu)?

Čítajte Viac
Top