Kategórie: Tvorba

Aká je teória abiogenézy?

Aká je teória abiogenézy? Aká je definícia abiogenézy? Existuje nejaký vedecký dôkaz, že život by mohol pochádzať z neživota?

Čítajte Viac

Otázky o Adamovi a Eve

Otázky o Adamovi a Eve – Boli Adam a Eva spasení? Koľko detí mali Adam a Eva? Kedy boli stvorení Adam a Eva?

Čítajte Viac

Treba príbeh Adama a Evy chápať doslovne?

Treba príbeh Adama a Evy chápať doslovne? Prečo je také dôležité, aby sa správa o Adamovi a Eve vykladala doslovne?

Čítajte Viac

Ako dlho boli Adam a Eva v rajskej záhrade?

Ako dlho boli Adam a Eva v rajskej záhrade, kým zhrešili? Boli Adam a Eva v rajskej záhrade celé dni, týždne, mesiace, roky?

Čítajte Viac

Aký je vek vesmíru?

Aký je vek vesmíru? Je vesmír starý miliardy rokov alebo tisíce rokov? Hovorí Biblia o veku vesmíru?

Čítajte Viac

Čo je to antropický princíp?

Čo je to antropický princíp? Vykazuje vesmír a život známky zámerného dizajnu? Je planéta Zem dokonale navrhnutá na udržanie života?

Čítajte Viac

Aká je definícia predpotopného obdobia?

Aká je definícia predpotopného obdobia? Aké dôležité biblické udalosti sa odohrali v predpotopnej dobe?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o astronómii?

Čo hovorí Biblia o astronómii? Ako astronómia, štúdium hviezd, odhaľuje Božiu slávu?

Čítajte Viac

Čo je to behemot?

Čo je to behemot? Bol monštrum dinosaurom? Bol behemot mytologickým stvorením?

Čítajte Viac

Použil Boh Veľký tresk na vytvorenie vesmíru?

Použil Boh Veľký tresk na vytvorenie vesmíru? Bol Boh ten, kto buchol veľký tresk?

Čítajte Viac

Hovorí Biblia niečo o existencii čiernych dier?

Hovorí Biblia niečo o existencii čiernych dier? Čo je čierna diera? Prečo by Boh stvoril čierne diery?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o jaskynných ľuďoch, prehistorických ľuďoch, neandertálcoch?

Čo hovorí Biblia o jaskynných ľuďoch, prehistorických ľuďoch, neandertálcoch? Ak Boh stvoril Adama a Evu plne vyvinutú, odkiaľ prišli jaskynní ľudia?

Čítajte Viac

Čo sú Y-chromozomálny Adam a mitochondriálna Eva?

Čo sú Y-chromozomálny Adam a mitochondriálna Eva? Existuje skutočne vedecký dôkaz, že každý živý pochádza z jednej ženy? Existuje skutočne vedecké tvrdenie, že každý dnes žijúci človek môže vystopovať svoj pôvod späť k jednému mužovi?

Čítajte Viac

Čo znamená Biblia, keď hovorí o kútoch zeme?

Čo znamená Biblia, keď hovorí o kútoch zeme? Má zem podľa Biblie štyri rohy?

Čítajte Viac

Čo sa stalo v každom dni Stvorenia?

Čo sa stalo v každom dni Stvorenia? Je potrebné chápať dni stvorenia v 1. kapitole Genezis doslovne?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o stvorení vs. evolúcii?

Čo hovorí Biblia o stvorení vs. evolúcii? Je stvorenie vs. evolúcia otázkou vedy alebo otázkou hriechu?

Čítajte Viac

Aký je biblický príbeh o stvorení?

Aký je biblický príbeh o stvorení? Je potrebné chápať príbeh o stvorení v 1.-2. kapitole Genezis doslovne?

Čítajte Viac

Je kreacionizmus vedecký?

Je kreacionizmus vedecký? Dá sa vôbec kreacionizmus považovať za platnú formu vedy?

Čítajte Viac

Čo hovorí Biblia o kryonike alebo kryogenike?

Čo hovorí Biblia o kryonike? Čo hovorí Biblia o kryogenike? Je kryonika/kryogenika veda alebo sci-fi?

Čítajte Viac

Aká je definícia darvinizmu?

Aká je definícia darvinizmu? Ako súvisí darvinizmus s diskusiou o evolúcii a stvorení?

Čítajte Viac
Top