Kategórie: Biblia

Čo znamená 11:11 v Biblii?

Čo znamená 11:11 v Biblii? Má Biblia nejaký význam pre 11-11/1111?

Čítajte Viac

Čo je verzia kráľa Jakuba z 21. storočia (KJ21)?

Čo je verzia kráľa Jakuba z 21. storočia (KJ21)? Je Verzia kráľa Jakuba z 21. storočia dobrým a presným prekladom Biblie?

Čítajte Viac

Aké je rýchle zhrnutie každej zo 66 kníh Biblie?

Aké je rýchle zhrnutie každej zo 66 kníh Biblie? O čom je každá zo 66 kníh Biblie?

Čítajte Viac

Čo je zlé na alegorickej interpretačnej metóde?

Čo je zlé na alegorickej interpretačnej metóde? Mala by sa Biblia vykladať alegoricky? Je alegorický výklad príliš subjektívny?

Čítajte Viac

Čo je to americká štandardná verzia (ASV)?

Čo je to americká štandardná verzia (ASV)? Je americká štandardná verzia dobrým a presným prekladom Biblie?

Čítajte Viac

Čo je Amplified Bible (AMP)?

Čo je Amplified Bible (AMP)? Je Amplified Bible dobrý a presný preklad Biblie?

Čítajte Viac

Čo je antitetický paralelizmus v hebrejskej poézii?

Čo je antitetický paralelizmus v hebrejskej poézii? Ako môžem pochopiť paralelizmus používaný v žalmoch a prísloviach?

Čítajte Viac

Čo je predobrazom v Biblii?

Čo je predobrazom v Biblii? Aké sú niektoré z predobrazov v Biblii?

Čítajte Viac

Čo sú to apokryfné evanjeliá?

Čo sú to apokryfné evanjeliá? Mali by byť apokryfné evanjeliá zahrnuté do Biblie? Prečo raná cirkev odmietla apokryfné evanjeliá?

Čítajte Viac

Čo sú apokryfy/deuterokanonické knihy?

Patria apokryfné / deuterokanonické (deuterokanonické) knihy do Biblie? Prečo má katolícka Biblia viac kníh ako protestantská?

Čítajte Viac

Čo je to Jánov apokryfón?

Čo je to Jánov apokryfón? Mal by byť Jánov apokryfón zahrnutý do Biblie? Prečo raná cirkev odmietla Jánov apokryfón?

Čítajte Viac

Čo je kľúčom k aplikácii Biblie do môjho života?

Čo je kľúčom k aplikácii Biblie do môjho života? Ako môžem uplatniť Božie Slovo vo svojom každodennom živote?

Čítajte Viac

Čo je aramejské prvenstvo?

Čo je aramejské prvenstvo? Bol Nový zákon pôvodne napísaný v aramejčine? Čo je to Peshitta? Čo je Peshitta Primacy?

Čítajte Viac

Čo je Bel a drak?

Čo je Bel a drak? Mali by byť v Biblii Bel a drak? Prečo protestantské Biblie neobsahujú Béla a draka?

Čítajte Viac

Čo je to požehnanie v Biblii?

Čo je to požehnanie v Biblii? Aké sú niektoré z populárnych požehnaní v Biblii?

Čítajte Viac

Čo je to Berean Study Bible (BSB)?

Čo je to Berean Study Bible (BSB)? Je Berean Study Bible dobrým a presným prekladom Biblie?

Čítajte Viac

Obsahuje Biblia alegóriu?

Obsahuje Biblia alegóriu? Aké sú niektoré z alegórií v Biblii? Mali by sa niektoré časti Biblie vykladať alegoricky?

Čítajte Viac

Ako môžeme vedieť, ktoré časti Biblie sa na nás dnes vzťahujú?

Ako môžeme vedieť, ktoré časti Biblie sa na nás dnes vzťahujú? Ktoré časti Biblie sa nás dnes priamo týkajú?

Čítajte Viac

Kto boli autori kníh Biblie?

Kto boli autori kníh Biblie? Kto napísal knihy Biblie? Koľko rôznych ľudských autorov Biblie bolo?

Čítajte Viac

Čo je Biblia v základnej angličtine (BBE)?

Čo je Biblia v základnej angličtine (BBE)? Je Biblia v základnej angličtine dobrým a presným prekladom Biblie?

Čítajte Viac
Top